Изпитни Сесии за 2023г.

Pearson English International Certificate  (PTE Young Learners)

  Pearson English International Certificate  (PTE General)

Краен срок за регистрация  02 януари
Период за провеждане на устен изпит  28 януари  – 11 февруари
Дата за провеждане на писмен изпит  11 февруари
Краен срок за регистрация  10 февруари
Период за провеждане на устен изпит  11 – 25 март
Дата за провеждане на писмен изпит  25 март
Краен срок за регистрация  07 април
Период за провеждане на устен изпит  06 – 20 май
Дата за провеждане на писмен изпит  20 май
Краен срок за регистрация  05 май
Период за провеждане на устен изпит  03 – 17 юни
Дата за провеждане на писмен изпит  17 юни
Краен срок за регистрация няма посочена дата
Период за провеждане на устен изпит няма посочена дата
Дата за провеждане на писмен изпит няма посочена дата
Краен срок за регистрация 01 септември
Период за провеждане на устен изпит 30 септември – 14 октомври
Дата за провеждане на писмен изпит 14 октомври
Краен срок за регистрация  29 септември
Период за провеждане на устен изпит  28 октомври – 11 ноември
Дата за провеждане на писмен изпит  11 ноември
Краен срок за регистрация  27 октомври
Период за провеждане на устен изпит  02 – 16 декември
Дата за провеждане на писмен изпит  16 декември

*Моля имайте предвид, че за закъсняла регистрация, след обявения краен срок, се заплаща допълнителна такса.

Открий всяка новост в своята входяща кутия

Ние също не харесваме спама. Ще получаваш само най-важното!